Vážení příznivci tradičních Olomouckých dnů urgentní medicíny,

 

Dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru ODUM pozval na 11. ročník mezinárodní konference Olomoucké dny urgentní medicíny, které se konají pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci, Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje a izraelské Global Medical Service. Současná složitá situace v Evropě, ale i narůstající celosvětová hrozba nebezpečí, se kterými je úzce spojená především urgentní medicína, je v letošním roce stěžejním tématem konference. 

Těším se spolu se všemi kolegyněmi a kolegy na setkání v Olomouci

          

                                                          MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.  

 

                                       

                                                             

7. Markův den         listopad 2016