Reportáž z konference

TV Morava

 

12 ročník Olomouckých dnů urgentní medicíny (2017) YouTube play

 

ZAČAL 12. ROČNÍK OLOMOUCKÝCH DNŮ URGENTNÍ MEDICÍNY

V Olomouci začal 12. ročník Olomouckých dnů urgentní medicíny. Třídenní mezinárodní konference se účastní více než dvě stovky expertů z 11 zemí. V národní sekci se řeší například nové doporučené postupy pro poskytování akutní péče. Jeden z bloků je věnován také ožehavému a velmi sledovanému tématu domácích porodů. Mezinárodní setkání expertů, které je novinkou letošního ročníku, bude zaměřeno na bezpečnost poskytování zdravotní péče v krizových situacích.


Foto – Zahájení konference

 

Problematika třídění zraněných a nemocných byla podpořena z projektu „Efektivní systém třídění pacientů při poskytování akutní zdravotní péče při mimo-řádných událostech s využitím i pro poskytování zdravotní péče v běžném provozu“ v rámci Bezpečnostního výzkumu MVČR VH 20162017005