Téma konference:

 • Triage – třídění zraněných a nemocných
 • Zkušenosti z urgentní medicíny (PNP a NNP)
 • Neurologicko-neurochirurgická urgentní medicína
 • Porody v urgentní medicíně
 • Popáleniny v urgentní medicíně
 • Soudně právní problematika v urgentní medicíně
 • Health Care in Danger
 • Health Care during armed conflict and other emergencies
 • Varia

Téma workshopu:

 • Neurologie, neurochirurgie
 • Domácí porody, pediatrie v urgentní medicíně
 • Psychiatrie v urgentní medicíně, právní problematika
 • Infuzní terapie
 • NPB v urgentní medicíně

Sdílejte