Důležité termíny:

  • Termín pro zaslání příspěvku (aktivní účast) do 20. 4. 2017

  • Termín pro registraci (pasivní účast) do 5. 5. 2017