Vážení příznivci tradičních Olomouckých dnů urgentní medicíny,

Dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru ODUM pozval na 12. ročník mezinárodní konference Olomoucké dny urgentní medicíny, které se v letošním roce konají pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouckého kraje, Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje a International Comittee of Red Cross, Geneve. Stále současná složitá situace v Evropě, ale i narůstající celosvětová hrozba nebezpečí, se kterými je úzce spojená především urgentní medicína, bude i letos v letošním roce jedním ze stěžejních témat konference.

Problematika třídění zraněných a nemocných byla podpořena z projektu „Efektivní systém třídění pacientů při poskytování akutní zdravotní péče při mimo-řádných událostech s využitím i pro poskytování zdravotní péče v běžném provozu“ v rámci Bezpečnostního výzkumu MVČR VH 20162017005

Těším se spolu se všemi kolegyněmi a kolegy na setkání v Olomouci

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.

Sborník abstrakt ke stažení ZDE