Záštitu převzali:

  • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ministr zdravotnictví ČR
  • Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
  • Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého
  • MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, ředitelka kanceláře WHO v České republice
  • MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., senátor Parlamentu České republiky
  • doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce
  • Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., primářka OCHRIP, Fakultní nemocnice v Motole
  • Prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D., přednosta Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof, LF UK Bratislava

12. ročník mezinárodní konference Olomoucké dny urgentní medicíny, které se v letošním roce konají pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouckého krajeZdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje a International Comittee of Red Cross, Geneve.